Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958
Umowa o dzieło, umowa zlecenia, a taniec brzucha
Strona 1 z 3 123 OstatniaOstatnia
Wyniki 1 do 20 z 47

Temat: Umowa o dzieło, umowa zlecenia, a taniec brzucha

 1. #1
  Dołączył
  26-02-2008
  Miasto
  Łódź
  Wiadomości
  202
  Siła Reputacji
  14

  Domyślny Umowa o dzieło, umowa zlecenia, a taniec brzucha

  W związku z moim drugim zawodem (jestem prawnikiem przed egzaminem adwokackim), chcę się z Wami podzielić moją wiedzą na dręczące Was pytania. Wiem, że jest zapotrzebowanie na wzory umów dotyczących pokazów komercyjnych, a zatem w pierwszym artykule opiszę różnicę między umową o dzieło i zlecenia, a także postaram się utworzyć sensowne wzory umowy.

  Tancerka brzucha niestety przed pokazem nie tylko musi się borykać z problemem odklejających się rzęs i wyboru muzyki, ale także jaką zawrzeć umowę.
  Dwie najczęściej spotykane umowy to umowa zlecenia i o dzieło.
  Postaram się teraz w przystępny sposób opisać róznice między nimi.

  Przedmiot umowy:

  Umowa zlecenia

  Istotą umowy zlecenia jest wykonanie lub wykonywanie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej dla dającego zlecenie.


  Umowa o dzieło

  Istotą tej umowy jest zobowiąznie się przyjmującego zamówienie do wykonania okreslonego dzieła, a zamwiającego do zapłaty wynagrodzenia.

  Pierwsza różnica - odpłatność.

  Umowa o dzieło jest umową odpłatną. Znaczy to tyle, że przyjmującemu zamówienie za wykonane dzieło zawsze należy się wynagrodzenie. Inaczej uregulowana jest w kodeksie cywilnym kwestia płatności przy umowie zlecenia. Umowa ta może być zarówno odpłatna jak i nieodpłatna. Zależy to wyłącznie od woli stron.
  Umowa o dzieło jest zawsze odpłatna (w tej umowie musi być zawarta wyskość wynagrodzenia), umowa zlecenia nie musi być odpłatna


  Druga różnica - efekt naszych działań artystycznych

  Umowa o dzieło to tzw. umowa rezultatu, a więc pokazu. Natomiast umowa zlecenia jest natomiast tzw. umową należytego starania.
  Umowa o dzieło różni się od umowy zlecenia koniecznością uzyskania rezultatu, którym jest dzieło. Umowa zlecenia z kolei jest umową nakierowaną na podjęcia określonych działań i czynności przez biorącego zlecenie.

  Z reguły w teorii prawa przyjmuje się, że wszelkie artystyczne poczynania (np. koncerty, pokazy taneczne, itp) są regulowane umową zlecenia, a umową o dzieło działania typu zrobienie stołu lub butów.

  Przy umowie o dzieło wynagrodzenie należy się w zasadzie za osiągnięty rezultat (wykonane dzieło - wykonanie pokazu), a nie za samo wykonywanie określonych czynności, jak przy umowie zlecenia.

  Zarówno przyjmujący zamówienie jak i zleceniobiorca jest związany warunkami umowy o dzieło (zlecenia), ale nie podlega poleceniom zlecającego wykonanie dzieła (zleceniodawcy) co do sposobu jego wykonania. Więc nikt się Wam nie może wtrącać w przygotowywanie pokazu.

  Trzecia róznica to osobiste działanie.

  Przyjmujący nie ma obowiązku wykonywania dzieła samodzielnie. Dzieło może wykonać w zastępstwie inna osoba. Zależy to wyłącznie od uznania przyjmującego zamówienie. Przyjmujący powinien jednak osobiście kierować osobami, którym polecił wykonywanie dzieła i odpowiada za nie. Więc jeśli mamy umowę o dzieło, to zobowiązujemy się do wykonania określonego pokazu, ale nie musimy tego robić osobiście. W praktyce najczęściej szkoly tańca zawierają takie umowy na pokaz tańca brzucha, bez wskazania tancerki w umowie.

  Inaczej rzecz się ma w wypadku umowy zlecenia. Co do zasady zlecenie musi osobiście wykonywać osobiście. Strony umowy mogą jednak zapisać w umowie, że osoba wykonująca zlecenie (zleceniobiorca) będzie mogła powierzyć wykonywanie czynności osobie trzeciej (substytutowi). W wypadku braku takiego zastrzeżenia w umowie zleceniobiorca będzie musiał osobiście wykonywać zlecenie.
  Więc jeśli chcecie mieć otwartą furtkę w kwestii zastępstw na pokazach,a zawarłyście umowę zlecenia to pamiętajcie o zapisie w umowie o takiej możliwości.

  Podsumowując tą kwestię.

  Przyjmujący zamówienie na dzieło nie musi samemu wykonywać dzieła, zleceniobiorca co do zasady sam musi dokonywać zleconych mu czynność

  Czwarta różnica - ZUS

  Zasadnicza różnica między umowami zlecenia i o dzieło w zakresie obowiązków wobec ZUS polega na tym, że zleceniobiorcy co do zasady objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Natomiast osoby wykonujące dzieło - nie. W konsekwencji tak samo jest ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne.

  Koszty uzyskania

  Przy opodatkowaniu umów zlecenia lub o dzieło pojawia się możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o tzw. zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Prawo podatkowe pozwala zastosować dwie stawki: 20% i 50%.
  W praktyce wykształcił się zwyczaj automatycznego kwalifikowania umów. Umowa zlecenia- 20% kosztów uzyskania przychodów, umowa o dzieło- 50 % kosztów uzyskania przychodów.
  Ten podział jest fałszywy.
  W życiu codziennym równie częste są umowy zlecenia, dla których właściwa jest 50% stawki zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów co i umowy o dzieło, gdzie wykonawcy przysługuje jedynie prawo do kosztów zryczałtowanych w wysokości 20 proc.

  Jeśli chodzi o taniec brzucha to w przypadku umowy zlecenia mamy 50 %. Bowiem w przypadku korzystania przez zleceniobiorcę z praw autorskich i praw pokrewnych (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) tzn. gdy konkretne zlecenie ma charakter działalności twórczej, a nasze ma taki charakter ma - to koszty uzyskania przychodów mogą być podwyższone do 50%.

  Osobiście jestem za zawieraniem umowy zlecenia w przypadku pokazów tanecznych, z ewentulnym zastrzeżeniem prawa do zastępstwa.

  Jeśli macie jakieś pytania lub dopowiedzenia to bardzo proszę, a jeśli się ktoś wstydzi to prv proszę. W najbliższym czasie ułożę dla was umowę o pokazy komercyjne i będziecie sobie mogły ją ściągnąć.
  Uprzejmie informuję, że z dniem 24 wrzesnia 2010 r. nie jestem już użytkownikiem tego forum.

  Powody decyzji są w tym wątku http://www.belly-dance.pl/forum/showthread.php?p=138629#post138629

  "Biada artystom, na których nikt nie pluje" Lope de Vega (1562 -1635)

  http://www.hayal.com.pl/

 2. #2
  Dołączył
  26-02-2008
  Miasto
  Łódź
  Wiadomości
  202
  Siła Reputacji
  14

  Domyślny Zadatek a zaliczka - różnica i skutki prawne

  Jeszcze takie małe dopowiedzenie w związku z zaliczką i zadatkiem przy okazji umów, bo z doświadczenia wiem, że jest z tym problem.

  O tym czy kwota wpłacona jest zadatkiem czy zaliczką decyduje zawarta pomiędzy stronami umowa.

  Kwota wręczona drugiej stronie staje się zaliczką tylko wtedy, gdy zostanie to jasno określone w umowie - bez tego zaznaczenia będzie to zadatek.
  Wynika to z treści art. art. 394 § 1 k.c., zgodnie z którym, w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Należy pamiętać, że w ramach swobody umów strony mogą umówić się odmiennie, jeżeli jednak zapisy takie się nie znajdą w umowie, to stosuje się regulacje kodeksowe a dana kwota traktowana jest jako zadatek.

  Zaliczka
  • W razie wykonania umowy, zaliczka zostaje wliczona w cenę usługi lub rzeczy,
  • jeśli umowa zostaje rozwiązana za zgodą obu stron, to zwracają one sobie wzajemne świadczenia, w tym także zaliczkę,
  • jeśli umowa zostaje rozwiązana z winy dającego zaliczkę, zaliczka pozostaje u drugiej strony umowy, ale tylko wówczas jeżeli umowa przewiduje takie skutki,
  • jeśli umowę rozwiąże strona biorąca zaliczkę, jest ona zawsze zobowiązana do zwrotu pobranej zaliczki.
  Zadatek (art. 394 k.c.)
  • jeśli umowa zostaje rozwiązana za zgodą obu stron, to zwracają one sobie wzajemne świadczenia, w tym także zadatek,
  • jeśli umowa została wykonana prawidłowo, zadatek zostaje zaliczony w na poczet ceny,
  • jeśli umowa nie została wykonana, z uwagi na rezygnację strony, która zadatek dała, zadatek przepada na rzecz biorącego zadatek,
  • jeśli umowa nie została zrealizowana z przyczyn leżących po stronie biorącej zadatek, strona dająca zadatek może od umowy odstąpić i żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.
  Z mojego doświadczenia wynika, że dobrze jest wybrać, którąś z form i część pieniązków dostać przed pokazem, bo same wiecie jak wygląda sumienność niektórych naszych klientów.
  Uprzejmie informuję, że z dniem 24 wrzesnia 2010 r. nie jestem już użytkownikiem tego forum.

  Powody decyzji są w tym wątku http://www.belly-dance.pl/forum/showthread.php?p=138629#post138629

  "Biada artystom, na których nikt nie pluje" Lope de Vega (1562 -1635)

  http://www.hayal.com.pl/

 3. #3
  Dołączył
  05-11-2008
  Miasto
  Wrocław
  Wiadomości
  228
  Siła Reputacji
  11

  Domyślny

  baaaaardzo dziekujemy przejrzyscie i tresciwie napisane, przyda sie

 4. #4
  Dołączył
  07-04-2008
  Miasto
  Warszawa
  Wiadomości
  3 899
  Siła Reputacji
  17

  Domyślny

  Z moich doświadczeń jako zleceniodawcy dodam jeszcze, że jeśli np. umowa głosi o występach przez 3 miesiące, w przypadku umowy-zlecenia możliwa jest wypłata wynagrodzenia co miesiąc, a w przypadku umowy o dzieło dopiero po zakończeniu dzieła (zakończeniu się czasu trwania umowy) i po odbiorze tegoż dzieła. Jeśli zleceniodawcy dane dzieło się nie podoba, nie przyjmie go i odpowiednio to udokumentuje, to może podjąc decyzję o tym, że nie zapłaci. Z kolei w przypadku umowy-zlecenia, jak to napisała Hayal, płaci się zleceniobiorcy za samo wykonywanie umowy.
  Z moich obserwacji wynika, że stawka za dzieło jest z góry określona, stawka za zlecenie może ulec zmianie.
  W moim przekonaniu, każdy z tych rodzajów umów ma swoje wady i zalety. I trzeba rozważyć, co się bardziej opłaca w danym przypadku.

  Hayal, a czy mogłabyś jeszcze tak na forum przypomnieć:
  - jakie prawa socjalne należą się zleceniobiorcy w przypadku obu rodzajów umów? Z tego, co pamiętam, są różne. Jeden z nich chyba nawet uwzględnia prawo do urlopu?
  - co się stanie, jeśli umowa nie zostanie zrealizowana w określonym czasie? Jaką odpowiedzialność ponosi zleceniobiorca, jeśli nie wykona umowy z własnej winy, a jaką, jeśli nie wykona umowy z winy zleceniodawcy (np. zleceniodawca nie umozliwi mu wykonania umowy)?
  live free or die!

 5. #5
  Dołączył
  19-01-2009
  Miasto
  koszalin/ olsztyn
  Wiadomości
  370
  Siła Reputacji
  11

  Domyślny

  Dziękuję Hayal na pewno bardzo pomoże mi to co napisałaś

 6. #6
  Dołączył
  30-11-2007
  Miasto
  Wrocław
  Wiadomości
  1 049
  Siła Reputacji
  13

  Domyślny

  Cytat Pierwotnie wysłane przez Niśka Zobacz wiadomość

  - jakie prawa socjalne należą się zleceniobiorcy w przypadku obu rodzajów umów? Z tego, co pamiętam, są różne. Jeden z nich chyba nawet uwzględnia prawo do urlopu?
  Oj, chyba niestety z prawa do urlopu nici. Mówimy tu o umowach cywilno-prawnych a nie o umowie o pracę, więc o urlopie można tylko pomarzyć.

 7. #7
  Dołączył
  29-10-2008
  Miasto
  Kijów
  Wiadomości
  5 949
  Siła Reputacji
  18

  Domyślny

  Świetny pomysł z tym wzorcem umowy
  Przed ślubem Ona myśli, że On się zmieni.
  On ma nadzieję, że Ona nigdy się nie zmieni.
  Po ślubie On się nie zmienia, za to Ona tak.

 8. #8
  Dołączył
  28-08-2007
  Miasto
  Warszawa
  Wiadomości
  1 550
  Siła Reputacji
  14

  Domyślny

  Świetny temat, Hayal! Jakbyś mogła jeszcze napisać, jakie umowy zawierać, kiedy prowadzi się warsztaty.

 9. #9
  Dołączył
  03-03-2008
  Miasto
  Poznań
  Wiadomości
  5 508
  Siła Reputacji
  19

  Domyślny

  Dziękujemy bardzo!

  Mam jeszcze tylko jedno pytanie. Otóż od 20 lat jestem związana ze sceną, od kilkunastu otrzymuję honoraria za koncerty. I jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się podpisać umowy zlecenia. Zawsze jest to Umowa o dzieło, a w PITach wpisywana jest albo w umowy o dzieło, albo wynagrodzenia z tytułu praw autorskich (czyli zawsze 50% kosztów uzyskania przychodu). Prawa autorskie dotyczą tutaj tzw. prawa do wykonania. Umowy takie dostaję nie od jakichś małych instytucji, ale również Filharmonii czy Polskiego Radia.

  Jak to się ma do tego co napisałaś?

  Z reguły w teorii prawa przyjmuje się, że wszelkie artystyczne poczynania (np. koncerty, pokazy taneczne, itp) są regulowane umową zlecenia, a umową o dzieło działania typu zrobienie stołu lub butów.
  Czy Polskie Radio i Filharmonia popełniają błąd, czy ja coś nie doczytałam u Ciebie?

  Na logikę biorąc to też powinna być umowa o dzieło, bo jednak płaci się za rzetelne wykonanie koncertu, a nie za samo wyjście na scenę.


  Cytat Pierwotnie wysłane przez Maja Zobacz wiadomość
  Świetny temat, Hayal! Jakbyś mogła jeszcze napisać, jakie umowy zawierać, kiedy prowadzi się warsztaty.
  Przyłączam się: ja spotkałam się z interpretacją, że jesli program warsztatów podpada pod prawo autorskie (czyli jest to własny program instruktorki, własne kombinacje, własna choreo) to wtedy umowa o dzieło. Ale nie pamiętam, jaki paragraf to reguluje. Fajnie, gdybyś rozwinęła ten temat.
  Ostatnio edytowane przez Blancari ; 09-06-2010 o 11:48

 10. #10
  Dołączył
  17-07-2008
  Miasto
  Częstochowa i tam, gdzie mnie poniesie :)
  Wiadomości
  2 060
  Siła Reputacji
  14

  Domyślny

  Bardzo dobry artykuł Również czekam na wzór i jak to wygląda w przypadku warsztatów, gdy się kogoś zaprasza, czy samemu udziela takich warsztatów.

 11. #11
  Dołączył
  06-06-2009
  Wiadomości
  41
  Siła Reputacji
  11

  Domyślny

  ...
  Ostatnio edytowane przez Mango ; 13-12-2011 o 14:54

 12. #12
  Dołączył
  08-11-2007
  Miasto
  Lądek Zdrój
  Wiadomości
  179
  Siła Reputacji
  12

  Domyślny

  Zgadzam się z dziewczynami,czekamy na wzór
  Dawniej jamillka ...

 13. #13
  Dołączył
  24-02-2008
  Wiadomości
  548
  Siła Reputacji
  12

  Domyślny

  dobra robota Hayal.

 14. #14
  Dołączył
  04-11-2007
  Miasto
  Warszawa
  Wiadomości
  3 790
  Siła Reputacji
  16

  Domyślny

  Cytat Pierwotnie wysłane przez Ksiksi Zobacz wiadomość
  Bardzo dobry artykuł Również czekam na wzór i jak to wygląda w przypadku warsztatów, gdy się kogoś zaprasza, czy samemu udziela takich warsztatów.
  I czy można prosić o wzór sytuacji jeśli się zagraniczną Gwiazdę zaprasza?) Czy coś jest inaczej,niż przy zapraszaniu Gwiazd polskich?

  UWAGA! Bardzo proszę o ponawianie maili, szwankuje mi skrzynka przez ostatnie parę dni!

 15. #15
  Dołączył
  05-09-2007
  Miasto
  Warszawa
  Wiadomości
  1 584
  Siła Reputacji
  19

  Domyślny

  Cytat Pierwotnie wysłane przez Blancari Zobacz wiadomość

  Przyłączam się: ja spotkałam się z interpretacją, że jesli program warsztatów podpada pod prawo autorskie (czyli jest to własny program instruktorki, własne kombinacje, własna choreo) to wtedy umowa o dzieło. Ale nie pamiętam, jaki paragraf to reguluje. Fajnie, gdybyś rozwinęła ten temat.
  I wtedy to nawet może być umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, która jest o tyle dobra, że płaci się mniejszy podatek, ale o tyle zła, że teoretycznie odstępujemy prawa np. do wykonywania lub uczenia naszej choreografii osobie, z którą umowę podpisałyśmy. Oczywiście my nadal możemy z nią (choreografią) robić, co chcemy, bo prawa autorskie są niezbywalne.


  Również przyłączam się do podziękowań za opiekę prawną.
  Od 18 września 2010 w niektórych kręgach znana jako "Siwa" [wym.: s-iła]

  Dla niektórych
  - z niejasnych przyczyn - "Nizina" - miano nadane spontaniczne.

  MNR/CM
  (czyt: Małgosia-Naima-Roksolanka /Czarna Mamba

  "Taniec brzucha NIE narodził się w świątyni IZYDY." Roksolanka/Naima

 16. #16
  Dołączył
  27-04-2010
  Miasto
  Poznań
  Wiadomości
  12
  Siła Reputacji
  0

  Domyślny

  no nie, chciałam odpuścić sobie dzisiaj wieczorem naukę do mojego poniedziałkowego egzaminu z cywila i rozerwać trochę czytając coś tutaj - i trafiłam do jądra ciemności...

  Zgadzam się, że umowa zlecenie o wiele bardziej pasuje, zwłaszcza że przepisy jej dotyczące stosuje się do innych umów o świadczenie usług które nie są uregulowane gdzie indziej. No i (o ile dobrze rozumiem przepisy) jeśli ktoś wypowie wam umowę zlecenie bez ważnego powodu to macie prawo do odszkodowania.

 17. #17
  Dołączył
  30-11-2007
  Miasto
  Wrocław
  Wiadomości
  1 049
  Siła Reputacji
  13

  Domyślny

  Cytat Pierwotnie wysłane przez naziyah Zobacz wiadomość
  Zgadzam się, że umowa zlecenie o wiele bardziej pasuje, zwłaszcza że przepisy jej dotyczące stosuje się do innych umów o świadczenie usług które nie są uregulowane gdzie indziej. No i (o ile dobrze rozumiem przepisy) jeśli ktoś wypowie wam umowę zlecenie bez ważnego powodu to macie prawo do odszkodowania.
  A co w przypadku, jeśli w umowie zlecenie jest zapis, że każda ze stron może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie? Rozumiem, że o żadnym odszkodowaniu nie byłoby wtedy mowy?

 18. #18
  Dołączył
  23-02-2008
  Miasto
  Kraków
  Wiadomości
  51
  Siła Reputacji
  12

  Domyślny

  Hayal! Brawo za doskonały pomysł i chęć podzielenia się tą wiedzą.
  Miałam z tym problem jakiś czas temu i nikt nie potrafił mi tego tak przejrzyście wytłumaczyć.

  Dołączam się do próśb o poradę a propos umowy na warsztaty, niedługo wracam do Polski i mam kilka zleceń i chciałabym się przygotować nie tylko tanecznie, ale także prawnie.

  Jeszcze raz serdeczne podziękowania!!!

 19. #19
  Dołączył
  27-04-2010
  Miasto
  Poznań
  Wiadomości
  12
  Siła Reputacji
  0

  Domyślny

  Cytat Pierwotnie wysłane przez bollyanna Zobacz wiadomość
  A co w przypadku, jeśli w umowie zlecenie jest zapis, że każda ze stron może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie? Rozumiem, że o żadnym odszkodowaniu nie byłoby wtedy mowy?
  Hm w takim razie chyba tak, jeśli zleceniodawca może umieścić taki zapis (nie jestem pewna czy przepis o ważnych powodach jest bezwzględnie wiążący czy nie, to znaczy czy można go wyłączyć - ale skoro nic nie ma że nie, to chyba można - Hayal, rozstrzygnij! )

  W każdym razie przy wypowiedzeniu zlecenia należy się zwrot wydatków za poczynione przygotowania do prawidłowego wykonania zlecenia, no i przy odpłatnych zleceniach - zapłata części wynagrodzenia.

  Cytat Pierwotnie wysłane przez niśka Zobacz wiadomość
  Z moich doświadczeń jako zleceniodawcy dodam jeszcze, że jeśli np. umowa głosi o występach przez 3 miesiące, w przypadku umowy-zlecenia możliwa jest wypłata wynagrodzenia co miesiąc, a w przypadku umowy o dzieło dopiero po zakończeniu dzieła (zakończeniu się czasu trwania umowy) i po odbiorze tegoż dzieła.
  Tutaj akurat powiedziałabym coś wręcz przeciwnego, bo z KC wynika wprost, że jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie obliczone zostało za każdą część z osobna, to wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych. Za to przy zleceniu regułą jest zapłata po wykonaniu zlecenia, jednak można to bez problemu inaczej zastrzec w umowie.
  Ostatnio edytowane przez naziyah ; 12-06-2010 o 08:58

 20. #20
  Dołączył
  07-04-2008
  Miasto
  Warszawa
  Wiadomości
  3 899
  Siła Reputacji
  17

  Domyślny

  Cytat Pierwotnie wysłane przez naziyah Zobacz wiadomość
  Tutaj akurat powiedziałabym coś wręcz przeciwnego, bo z KC wynika wprost, że jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie obliczone zostało za każdą część z osobna, to wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych. Za to przy zleceniu regułą jest zapłata po wykonaniu zlecenia, jednak można to bez problemu inaczej zastrzec w umowie.
  Tak, zgadzam się. Miałam na myśli umowę o dzieło nie dzieloną na etapy.
  Co do zlecenia też się zgadzam - można się umówić, że wynagrodzenie będzie np. wypłacane co miesiąc (i zapisać to w umowie), jako, że zlecenie mówi o wykonywaniu pracy.
  live free or die!

Strona 1 z 3 123 OstatniaOstatnia

Reguły pisania

 • Publikować nowe tematy: nie możesz
 • Pisać wiadomości: nie możesz
 • Dodawać załączniki: nie możesz
 • Edytować swoje wiadomości: nie możesz
 •